Zondag 3 maart schuiven ons Stadsgilde en enkele jongeren van Giocoso aan tafel.

Even wat aandacht dus voor de achtergronden en de passie die hen bezielt.

Giocoso, opgericht in 2003, is een jeugdkoor dat bestaat uit jonge zangeressen tussen de 15 en 22 jaar. Het maakt deel uit van een vereniging, waarvan naast dit koor ook kinderkoor Groenewoud, jongerenkoor Equal Voices en het vocaal ensemble Genti lid zijn.Giocoso

In haar korte bestaansperiode heeft het koor talrijke prijzen behaald op nationale en internationale festivals. Zo was het koor 3 keer finalist van het Nederlands Koor Festival en behaalde Giocoso in 2008 de 2e plaats in deze finale. Ook viel het koor in 2008 als enige Nederlandse koor in de prijzen bij het prestigieuze korenfestival Florilège Vocals des Tours (FR).

In 2010 werden ze tweede op het LKF en behaalden in de categorie ´jeugdkoren´ een eerste prijs met lof van de jury. In oktober van dat jaar gaf Giocoso in het kader van de Korenmanifestatie der Zuidelijke Nederlanden een concert in het Flagerley gebouw in Brussel.

Het repertoire van Giocoso omvat vele stijlen maar het accent ligt voornamelijk op hedendaagse klassieke muziek. De naam Giocoso hebben de meiden zelf gekozen en betekent in muziektermen ´vrolijk´. Het koor staat o.l.v. Rita Scheffers.foto-ritascheffers-150x150

Rita Scheffers (1961) studeerde hoofdvak piano, kerkmuziek (orgel en directie) en orgel aan het Conservatorium in Maastricht bij o.a. Jan Raas,Jean Wolfs en Frans van Beveren.

D.m.v. workshops en masterclasses bij o.a. Sylvere van Lieshout en Marijke van Klaveren legde zij zich toe op het fenomeen kinderkoorzang. Naast haar werkzaamheden als piano-en orgeldocente aan het RICK in Weert is zij ook dirigente van diverse jeugd- en vrouwenkoren in deze regio. Met deze koren, o.a. Gicoso en vocaal ensemble Genti uit Weert behaalde zij de afgelopen jaren diverse prijzen op nationale en internationale festivals.

Met een aantal van haar jongerenkoren maakte zij een aantal avondvullende theatershows.

En dan nu een hele ‘lel’ over ons Stadsgilde St. Catharina 1480. Ze zijn zeer gedetailleerd in hun informatie voorziening. Wat mijn creativiteit natuurlijk aan moet wakkeren. Want blijft er nog wel wat te vragen over aan Daeke
Luciën Adriaens. Ieëre Daeke Bert Adriaens en Praeco Peter de Kievit.

VLUU L100, M100  / Samsung L100, M100Het Weerter Stadsgilde Ste Catharina 1480 is in 1480 opgericht en bestaat sindsdien ononderbroken. In de periode 1947 -1987 lagen de activiteiten stil, maar is het Gilde niet opgeheven. Het Gilde heeft dan ook een ononderbroken band met de Middeleeuwen.

Stadsgilde Ste Catharina 1480 is in haar geheel een voorbeeld van Immaterieel Erfgoed en als gilde op zichzelf al een traditie. Daarbij waakt het gilde over het behouden en doorgeven van een achttal ingebouwde deeltradities. Zij is het instituut waarin de hier vermelde deeltradities worden meegevoerd naar de toekomst.

Tradities en gebruiken door de eeuwen heen die tot op de dag van vandaag door het Gilde worden uitgevoerd geeft de volgende lijst:

Grootse Viering dag van de Patrones Ste Catharina op 25 november.

Opname nieuwe leden met eedaflegging en invendeling.

Uitvaart overledenen met uitvendeling en saluutschoten ten afscheid.

Koningsvogelschieten volgens oud Germaanse gebruiken en tradities

Koninginnedag met saluutschoten voor de Majesteit en inspectie vestingwerken,

rondgang door de stad.

Weerter Kermis, opening op vrijdag en Kermismis op Zondag met aansluitend

rondgang door de stad.

De begeleiding van de Stadsprocessie als bewaking van het Allerheiligste.

Gedenken van de gesneuvelden tijdens de vele veldslagen. Halfvasten.

Het gilde van de Wieërter Stadsschötte Sinte Catharina 1480, bestaat nu 533 jaar.

Daarmee ligt een ononderbroken verbinding met de Middeleeuwen en is Sinte Catharina één van de oudste stadsschuttersgilden van Nederland. Eén van de belangrijkste taken van dit historische gilde is dan ook de historie van stad en streek zichtbaar te maken en door te geven aan iedereen die daarvoor open staat. Het Stadsgilde Sinte Catharina is derhalve meer dan een schutterij.

Zij wil eeuwenoude tradities in ere houden en trekt door heel Europa om de bevolking te laten zien hoe een Stadsschuttersgilde er in de 15e eeuw uitzag en functioneerde. Het doorgeven van tradities en gebruiken aan het nageslacht is daarmee één van de speerpunten.

Het Gilde van Wieërter Stadssschötte Sinte Catharina 1480 is het officiële stadsschuttersgilde van Weert. Deze vereniging is uniek, zowel in haar optreden als in haar uitmonstering. Als u de groep ziet, denkt u voor een schilderij van Frans Hals te staan. Prachtige kostuums volgens de originele snit en vervaardigd uit de originele stoffen zoals ze in de in de 16e en 17e eeuw werden gemaakt en verwerkt. Ook de middeleeuwse titels, gebruiken en tradities zijn behouden gebleven.

Om enkele voorbeelden te noemen: de voorzitter wordt Deecken genoemd, de secretaris Notaris, de penningmeester Provisor, de Commandant  Provoost en de Vaandeldrager Alfaris.

Het Gilde heeft drie beschermheren. De geestelijk Beschermheer heet Patronus Spiritualis. De Wereldlijk Beschermheer en Leenheer, de opvolger in lijn van de Graaf van Horne heeft de titel Patronus Civilis, de Burgemeester van de stad Weert heeft de titel Gouvernator.

Alle optredens in binnen- en buitenland worden uitgevoerd volgens de oude normen en waarden die schriftelijk zijn bekrachtigd door Graaf Jacob II van Horne, Heer van Weert.

Daarnaast zijn een aantal tradities en gebruiken bewaard gebleven die nog steeds worden ingezet bij speciale gelegenheden in de stad zelf, maar ook daar buiten..

Tevens zorgt het Gilde voor vele maatschappelijke en sociale contacten. Plaatselijk, regionaal, landelijk en internationaal. Het Gilde staat open voor alle gezindten. Nieuwe leden melden zich aan vanuit een interesse voor de geschiedenis van de stad en de vereniging. Maar ook vanuit de optiek deel uit te mogen maken van een traditioneel Gilde dat een representatieve functie heeft in de gemeenschap. Zij willen deze historie, tradities en de daaraan gekoppelde gebruiken doorgeven en doordragen naar de toekomst.

Daarnaast zijn er geregelde acties naar de jeugd van de basisscholen. Deels via de “Sjöttesjoeel” (zie bijlage), maar ook door het geven van lessen aan de groepen zeven en acht van deze instituten. Het Gilde richt zich in hoofdzaak op personen van 16 jaar en ouder, maar de jeugd is zeker van harte welkom. De 16 jarige leeftijd is belangrijk in verband met het omgaan  met en het dragen en gebruiken van wapens.

Het heden en de toekomst.

Het Gilde van Wieërter Stadsschötte Sinte Catharina 1480 telt op dit ogenblik 67 leden. Aan plannen om dit ledental uit te breiden, maar ook aan de verjonging, wordt volop gewerkt.

Ook wordt met veel inzet gewerkt aan een toekomstvisie voor de lange termijn met daaraan gekoppeld een actieplan voor de komende jaren.

De inbreng voor dit beleidsplan komt vanuit een brede benadering van de leden, zowel actief als ondersteunend. Ook sponsoren, bestuurders van organisaties waarmee wordt samengewerkt, en het gemeentebestuur wordt om hun mening gevraagd.

Dit alles betekent dat er een nieuwe richting wordt ingeslagen die veel van de leden vraagt. In dat proces speelt een plaatsing op de Unescolijst voor het Immetarieel Erfgoed een belangrijke rol.

Het Stadsgilde heeft samen met haar leden voor de aangegeven periode een duidelijke visie ontwikkeld en ingezet. Deze houdt in, dat de leden hebben gekozen voor een beleid dat gestoeld is op en past in het rijke historische verleden met een duidelijke blik naar de toekomst. Nieuwe ontwikkelingen en activiteiten dienen zich aan en worden zo mogelijk en noodzakelijk opgenomen in deze toekomstvisie. Deze visie wordt steeds vastgesteld voor een termijn van zes jaren. Dat houdt niet in dat een tussentijdse bijstelling onmogelijk is.

In tegendeel, gaande de weg wordt flexibel ingespeeld op items en activiteiten die passen binnen de bestaande tradities en gebruiken. Dat geldt voor alle uitingen maar vooral voor de representatie en de optredens. Deze zijn niet meer plaatsgebonden maar kunnen zich uitstrekken over de gehele wereld van cultuur en historie.

Het Gilde zet in op gestructureerde continuïteit van de activiteiten via enerzijds ledenwerving en relatienetwerken en anderzijds een afgewogen plan van aanpak voor de uitvoering van de functies van het Gilde als middeleeuwse verdedigingseenheid.

Dus ik zal maar naar persoonlijke ervaringen gaan vragen en hoe het nu is om je in te leven in eeuwenoude mentaliteit.

Tot zondag, wij zullen U hartelijk ontvangen.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s